فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه هاي سنجش رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان بانک صادرات ايران

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه هاي سنجش رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان بانک صادرات ايران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه هاي سنجش رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان بانک صادرات ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه هاي سنجش رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان بانک صادرات ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه هاي سنجش رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان بانک صادرات ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي)

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی ابزاری استاندارد و ویژه برای سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک و تعیین عوامل هر یک بود. روش پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی بود و به این منظور دو پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویژه کارکنان بانک و رضایت مشتریان بانک طراحی شد. در مطالعه مقدماتی خصوصیات روانسنجی از جمله روایی محتوا و صوری هر دو پرسشنامه وارسی شد. سپس پرسشنامه های نهایی در بین نمونه 873 نفری از کاركنان شعب بانك صادرات ایران در شهر تهران و نمونه 350 نفری مشتریان بانك مذکور با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و اجرا شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه رضایت شغلی ضمن تایید ساختار نظری اولیه، هفت عامل را به عنوان عوامل مهم رضایت شغلی کارکنان بانک نشان داد که به ترتیب عبارتند از: تامین نیازهای مادی و روانی، روابط با همكاران و مشتری، ماهیت كار، روابط با سرپرست، منزلت، مسوولیت و احترام، عوامل محیطی كار و جو سازمانی. میزان رضایت شغلی کارکنان بانک در حد متوسط بود. ضعیف ترین احساس رضایت شغلی کارکنان مربوط به جو سازمانی نامناسب، ارضای نیازهای مادی و معنوی و عوامل محیطی شعب بانک بود. در کنار آن کارکنان احساس رضایتمندی مطلوبی نسبت به همدلی و همکاری در بین همکاران و با دیگران و نیز شایستگی و صلاحیت روسا داشتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه رضایت مشتری نیز ضمن تایید ساختار نظری اولیه چهار عامل را در تامین رضایت مشتریان مهم نشان داد، که عبارتند از: رضایت از کارکنان و فرایندها، رضایت از محیط فیزیکی، موانع تجهیزاتی خدمت رسانی و موانع انسانی خدمت رسانی. میزان رضایت مشتریان بانک صادرات در حد خوب و مطلوب بود.
كلید واژه: رضایت شغلی، رضایت مشتری، کارکنان بانک، خصوصیات روانسنجی و بانک صادرات

توضیحات بیشتر