فایل ورد نقش رويکرد دارايي مبنا در توسعه پايدار محلي (مطالعه موردي: محله امامزاده حسن تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد نقش رويکرد دارايي مبنا در توسعه پايدار محلي (مطالعه موردي: محله امامزاده حسن تهران) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش رويکرد دارايي مبنا در توسعه پايدار محلي (مطالعه موردي: محله امامزاده حسن تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش رويکرد دارايي مبنا در توسعه پايدار محلي (مطالعه موردي: محله امامزاده حسن تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش رويکرد دارايي مبنا در توسعه پايدار محلي (مطالعه موردي: محله امامزاده حسن تهران) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : باغ نظر

تعداد صفحات :13

رشد فزاینده شهرنشینی و تغییر در ماهیت و پیچیدگی مسایل شهری موجب ناکارآمدی برنامه ریزی و مدیریت در مقیاس کلان شده است. این امر ضرورت توجه به سطوح پایین تر و داشتن نگاه از «پایین به بالا» را به منظور حل پایدار مسایل شهری، بیش از پیش آشکار ساخته است؛ زیرا در خردترین واحد شهری یعنی محله، ابعاد زندگی ملموس تر بوده و توجه همه جانبه و جامع نگر، گریزناپذیر به نظر می رسد. در این راستا توجه به سرمایه های محلی در برنامه ریزی و طراحی شهری جایگاه ویژه ای یافته است. چنانچه رویکرد دارایی مبنا به عنوان رویکردی با تکیه بر سرمایه ها و پتانسیل های محلی به عنوان جایگزین رویکرد نیاز مبنا، در چند دهه اخیر از سوی صاحب نظران مطرح شده و نتایج موفقیت آمیزی به دنبال داشته است. در این پژوهش پس از معرفی توسعه پایدار محلی و رویکرد دارایی مبنا در توسعه اجتماع محلی به بررسی نقش این رویکرد در توسعه پایدار محلی از دو جنبه کالبدی و اجتماعی پرداخته می شود. در واقع فرضیه تحقیق بر این استوار است که سرمایه های اجتماعی و کالبدی در دستیابی به توسعه پایدار محلی نقش و تاثیر دارند. شاخص های مورد بررسی از مطالعات و تجربیات داخلی و جهانی استخراج شده و با روش پیمایش و تحلیل پرسشنامه در محله امامزاده حسن شهر تهران، مورد سنجش قرار گرفته است. برای تعیین وجود یا عدم همبستگی میان سرمایه اجتماعی و کالبدی با پایداری محلی به شاخص شناسی های معتبر نسبت به کمی نمودن متغیرهای مربوطه استناد شد. آزمون های همبستگی میان متغیرهای مذکور حاکی از وجود رابطه بین سرمایه های محلی و پایداری محلی است. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر شاخص های توسعه پایدار محلی و سرمایه های اجتماعی و کالبدی در این مطالعه نشان می دهد سرمایه اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار محلی، عاملی است که به طور مستقیم بر تمایل به مشارکت سازمان یافته ساکنان (با ضریب 0.477) و کیفیت محیط کالبدی (با ضریب0.369 ) تاثیرگذار است؛ در حالی که سرمایه کالبدی به واسطه سرمایه اجتماعی با ضریب 0.448 بر این دو عامل تاثیر دارد.
كلید واژه: توسعه پایدار محلی، رویکرد دارایی مبنا، سرمایه های اجتماعی و کالبدی، محله امامزاده حسن

توضیحات بیشتر