فایل ورد تاثيرات نرم افزار Sketch Up بر فرايند ترسيم اسکيس هاي معماري

لینک دانلود

 فایل ورد تاثيرات نرم افزار Sketch Up بر فرايند ترسيم اسکيس هاي معماري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثيرات نرم افزار Sketch Up بر فرايند ترسيم اسکيس هاي معماري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثيرات نرم افزار Sketch Up بر فرايند ترسيم اسکيس هاي معماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثيرات نرم افزار Sketch Up بر فرايند ترسيم اسکيس هاي معماري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : باغ نظر

تعداد صفحات :13

کاربرد روزافزون تکنولوژی در زمینه طراحی معماری و مهندسی از مهمترین دستاوردهای اخیر بشر در راستای ارتقای فرایند طراحی و افزایش بهره وری در مراحل مختلف ساخت و ساز محسوب می شود. با افزایش کاربرد کامپیوتر در فرایند طراحی معماری ابزارCAAD تا حدودی جای ابزار دستی طراحی مانند کاغذ، قلم و تخته رسم را گرفته است. اما جایگزینی کامل ابزار CAAD به جای ابزار دستی طراحی در همه مراحل مربوط به فرایند طراحی در هاله ای از ابهام است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیرات بکارگیری کامپیوتر در فرایند ترسیم اسکیس های معماری است. روش تحقیق این پژوهش آزمایشی - پیمایشی است.در این مقاله سه روش ترسیم اسکیس ها و طرح واره های معمارانه با ابزار کامپیوتری (نرم افزار Sketch Up)، با ابزار دستی و با روش ترکیبی (کامپیوتری و دستی) که به عنوان اصلی ترین فعالیت طراحی کانسپچوال محسوب می شوند در جامعه آماری پژوهش با همدیگر مقایسه شده اند.برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از میانگین نمرات هیات داوران به اسکیس های دانشجویان، تحلیل عاملی پرسشنامه و آزمون آماری تحلیل واریانس چندگانه - مانوا - استفاده شد. نتایج مطالعات آماری نشان داد روش های طراحی و ترسیم اسکیس بر عملکرد دانشجویان موثر است. همچنین با توجه به میانگین نمرات دانشجویان در سه گروه شرکت کننده در آزمون اسکیس، گروه اسکیس با روش ابزار دستی (کاغذ و قلم و تخته رسم) بالاترین میانگین نمرات را به دست آورد. لذا مشاهده شد نرم افزارSketch Up همچنان نمی تواند جایگزین مناسبی برای ابزار دستی در مراحل اولیه فرایند طراحی باشد.
كلید واژه: اسکیس، نرم افزار Sketch Up، مراحل اولیه طراحی معماری، تاثیرات CAAD، آموزش معماری

توضیحات بیشتر