فایل ورد شناسايي و ارزيابي مولفه هاي تاثيرگذار بر تعاملات اجتماعي تحکيم و توسعه روابط شهروندي در خيابان هاي شهري: نمونه مورد مطالعه سنندج

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي و ارزيابي مولفه هاي تاثيرگذار بر تعاملات اجتماعي تحکيم و توسعه روابط شهروندي در خيابان هاي شهري: نمونه مورد مطالعه سنندج دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي و ارزيابي مولفه هاي تاثيرگذار بر تعاملات اجتماعي تحکيم و توسعه روابط شهروندي در خيابان هاي شهري: نمونه مورد مطالعه سنندج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي و ارزيابي مولفه هاي تاثيرگذار بر تعاملات اجتماعي تحکيم و توسعه روابط شهروندي در خيابان هاي شهري: نمونه مورد مطالعه سنندج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي و ارزيابي مولفه هاي تاثيرگذار بر تعاملات اجتماعي تحکيم و توسعه روابط شهروندي در خيابان هاي شهري: نمونه مورد مطالعه سنندج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : باغ نظر

تعداد صفحات :16

میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان در آن متناسب است. در واقع معماری و شهرسازی باید به جای افتراق و جدایی در پی افزایش تعاملات اجتماعی و همبستگی انسان ها باشد. اما آنچه امروزه در اغلب فضاهای شهری با آن روبرو هستیم کاهش روابط و مشارکت اجتماعی ساکنان در این فضاهاست. در این تحقیق با توجه به پایین بودن سطح تعاملات اجتماعی در این فضاها به عنوان مساله اصلی تحقیق، سعی شده به دنبال راه حل مناسب برای این مساله از طریق شناسایی و ارزیابی مولفه های مختلف با استفاده از روش های آماری (کمی) و مطالعات میدانی باشیم.طبقه بندی مولفه های کیفی سازنده خیابان و استخراج متغیرها (مولفه های کیفی سازنده خیابان های شهری چون: کارایی، نفوذپذیری، امنیت و خوانایی) ارزیابی و ارزش گذاری متغیرهای شخصیت دهنده به مکان های مردمی و تاثیرگذار در تعاملات اجتماعی و در مقیاس محلی هدف اصلی این پژوهش است، تا از این طریق بتوان به تقویت و توسعه این فضاها به عنوان مجراها و کانال های دربر گیرنده مکان ها و جنبه های اجتماعی قوی پرداخت.از سوی دیگر طراحان محیط همواره با ابعاد مختلفی در طراحی فضاهای عمومی روبرو هستند و آنچه اهمیت پیدا می کند این است که از میان انواع مولفه های تاثیرگذار در روابط اجتماعی حاضرین در فضا، کدامیک نقش مهمتری دارد. در واقع این مقاله با یک تحلیل (رگرسیون) چند متغیره از طریق راهبرد همبستگی و تحلیل مطالعات کمی و از طریق بازدیدهای منظم روزانه و تکمیل 530 پرسشنامه و برداشت های میدانی به آزمون چندین مولفه و ویژگی های شخصیتی و رفتاری استفاده کنندگان می پردازد تا نقش و نحوه تاثیر انواع مولفه ها را روشن سازد، در نهایت نحوه و میزان تاثیرگذاری متغیرهای مختلف را در تعاملات اجتماعی نشان داده تا مورد استفاده طراحان محیط قرار گیرد.در این پژوهش اثبات شد مولفه های فردی تاثیر مستقیم بر تعاملات اجتماعی دارند، ضمن اینکه نقش مولفه های کالبدی و محیط فیزیکی به عنوان بستر شکل گیری روابط ساده و پیچیده اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت، بنابراین در اینجا نقش و قابلیت های طراحی محیط کالبدی و کیفیت عملکردی فضا در ارتقای تعاملات اجتماعی تایید می شود.
كلید واژه: فضاهای شهری، کارایی، امنیت، خوانایی، نفوذپذیری، ویژگی های فردی

توضیحات بیشتر