فایل ورد بررسي اثر رنگدانه آستاگزانتين روي رشد، رنگ پذيري و فاکتورهاي خوني قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر رنگدانه آستاگزانتين روي رشد، رنگ پذيري و فاکتورهاي خوني قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر رنگدانه آستاگزانتين روي رشد، رنگ پذيري و فاکتورهاي خوني قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر رنگدانه آستاگزانتين روي رشد، رنگ پذيري و فاکتورهاي خوني قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر رنگدانه آستاگزانتين روي رشد، رنگ پذيري و فاکتورهاي خوني قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :12

در این تحقیق، اثر رنگدانه آستاگزانتین بر روی رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی (0.64±93 گرم) در مزرعه پرورش ماهی سرشار در ارتفاعات جاده سه هزار واقع در شهرستان تنکابن به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در 2 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمار1: تغذیه با غذای تجاری معمولی (تیمار شاهد)، تیمار 2:mg/kg 41 آستاگزانتین. هر یک از تیمارهای مورد آزمایش به ترتیب در ساعات 8، 12، 16 تغذیه شدند. لازم به ذکر است که نرخ غذادهی بر اساس وزن توده زنده بعد از هر بار زیست سنجی صورت گرفت. در پایان دوره، خونگیری از ماهیان انجام شد. نتایج نشان داد بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن ماهیان اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (p<0.05) و هیچ اختلاف معنی داری در طول بدن ماهیان، پارامترهای عملکرد رشد و مصرف غذایی شامل FCR، SGR، GR، %BWI، CF و بازماندگی بین تیمارهای مختلف وجود نداشت (p>0.05). درجه صورتی شدن گوشت با استفاده از SalmoFanTM تعین شد که در پایان دوره به درجه 28 رسید. نتایج بین تیمارهای مورد بررسی از نظر فاکتورهای خونی گلبول قرمز، گلبول سفید، لنفوسیت و IgM اختلاف معنی داری را نشان داد (p<0.05)، اما از نظر فاکتورهای مونوسیت و نوتروفیل اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت (p>0.05). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که جیره41 mg/kg آستاگزانتین به دلیل صرفه اقتصادی، جیره مناسب در پرورش قزل آلای رنگین کمان است.
كلید واژه: قزل آلای رنگین کمان، آستاگزانتین، رنگدانه، رنگ پذیری، رشد، فاکتور خونی

توضیحات بیشتر