فایل ورد کاربرد ميکروارگانيسم هاي بيمارگر در بيوکنترل کنه ها: ويروس ها، باکتري هاو ريکتسياها و نقش آن ها به عنوان عوامل بيوکنترل

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد ميکروارگانيسم هاي بيمارگر در بيوکنترل کنه ها: ويروس ها، باکتري هاو ريکتسياها و نقش آن ها به عنوان عوامل بيوکنترل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد ميکروارگانيسم هاي بيمارگر در بيوکنترل کنه ها: ويروس ها، باکتري هاو ريکتسياها و نقش آن ها به عنوان عوامل بيوکنترل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد ميکروارگانيسم هاي بيمارگر در بيوکنترل کنه ها: ويروس ها، باکتري هاو ريکتسياها و نقش آن ها به عنوان عوامل بيوکنترل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد ميکروارگانيسم هاي بيمارگر در بيوکنترل کنه ها: ويروس ها، باکتري هاو ريکتسياها و نقش آن ها به عنوان عوامل بيوکنترل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ترويج گياه پزشكي (گياه پزشك و غذا)

تعداد صفحات :9

کنه ها مانند سایر بندپایان در معرض بیمارگرهای مختلفی قرار می گیرند. ویروس ها به عنوان کوچک ترین بیمارگر ها در کنه های Tetranychidae، به ویژه در کنه قرمز مرکبات، Panonychus citri، و کنه قرمز اروپایی، Panonychus ulmi، مشاهده شده اند. به طور کلی، آلودگی های ویروسی در کنه ها پس از بلعیده شدن ویروس به وجود می آیند اما انتقال ممکن است از راه تخم میزبان، منافذ بدن (برای مثال روزنه های تنفسی) و یا از طریق زخم ها صورت گیرد. باکتری ها گروه دیگری از بیمارگرها می باشند که Bacillus thuringiensis از مهم ترین آن ها به شمار می رود. فعالیت این باکتری ها روی بندپایان ناشی از حضور سم تورینژینسین است. سه جدایه ازB. thuringiensin وجود دارند که در بردارنده دلتا- آندوتوکسین با تاثیر مشخص روی کنه ها هستند. این جدایه ها روی کنه های تارتن دو نقطه ای و کنه های گردوغبار اثر سمی دارند. بیمارگرهای باکتریایی میزبان های خود را از راه دهان و به صورت گوارشی مورد حمله قرار می دهند و در مواردی ممکن است از طریق تخم، تراشه ها و یا زخم های پوستی نیز به میزبان منتقل شوند. میکروارگانیسم های درون سلولی خانوادهRickettsiaceae از دیگر بیمارگرها هستند که در زیرشاخه ای از Proteobacteria قرار می گیرند. خانواده Rickettsiaceae یا جانداران شبه ریکتسیایی از سه قبیله تشکیل شده اند که قبیله Wolbachieae از مهم ترین آن ها به شمار می رود. این میکروارگانیسم ها انگل دستگاه تولید مثل می باشند و سبب چند اثر غیرمعمول در میزبان هایشان می شوند. با توجه به خطرات زیست محیطی ناشی از کاربرد بی رویه سموم شیمیایی و بروز پدیده مقاومت در آفات انتظار می رود با بررسی کامل و همه جانبه این رهیافت بتوان در آینده ای نه چندان دور این روش را به عنوان جایگزینی مناسب برای کاربرد سموم شیمیایی در نظر گرفت. در مقاله حاضر، ضمن معرفی این بیمارگرها، با توجه به فقدان بررسی های انجام شده در ایران، فرصت های مطالعاتی موجود در این زمینه یادآوری شده اند.
كلید واژه: ویروس ها، باکتری ها، ریکتسیاها، بیماریزایی، کنه ها

توضیحات بیشتر