فایل ورد اندازه گيري و مقايسه ميزان فلزات سنگين جيوه، سرب و کادميوم در عضله و پوسته ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus) خليج فارس (بحرکان)، استان خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد اندازه گيري و مقايسه ميزان فلزات سنگين جيوه، سرب و کادميوم در عضله و پوسته ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus) خليج فارس (بحرکان)، استان خوزستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اندازه گيري و مقايسه ميزان فلزات سنگين جيوه، سرب و کادميوم در عضله و پوسته ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus) خليج فارس (بحرکان)، استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اندازه گيري و مقايسه ميزان فلزات سنگين جيوه، سرب و کادميوم در عضله و پوسته ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus) خليج فارس (بحرکان)، استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اندازه گيري و مقايسه ميزان فلزات سنگين جيوه، سرب و کادميوم در عضله و پوسته ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus) خليج فارس (بحرکان)، استان خوزستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :12

تحقیق حاضر در سال 1390 به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی دریایی انجام گرفت. 3 کیلوگرم نمونه میگوی دریایی با میانگین وزن 0.78±13.18 گرم تهیه شد. جهت سنجش فلزات سنگین از روش هضم مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به روش جذب اتمی به کمک دستگاه Perkin Elmer 4100 آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز (شهرکرد) انجام شد. میزان فلزات سنگین در عضله میگو پایین تر از پوسته بود. میزان فلزات سنگین در عضله و پوسته میگوی سفید هندی بصورت سرب < کادمیوم< جیوه اندازه گیری شده است. در این تحقیق غلظت جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و پوسته کیتینی میگوی سفید هندی اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). میانگین میزان جیوه در عضله و پوسته به ترتیب 0.002±0.034 و 0.003±0.045 میلی گرم بر کیلوگرم و میانگین میزان کادمیوم در عضله و پوسته به ترتیب 0.005±0.101 و 0.007±0.120 میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری گردید. همچنین میانگین میزان سرب در عضله و پوسته به ترتیب 0.005 ±0.133 و 0.004±0.164 میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد. میزان کادمیوم در عضله در مقایسه با آستانه استاندارد سازمان بهداشت جهانی بالاتر بود. میزان جیوه و سرب در مقایسه با آستانه استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی آمریکا بالاتر و از آستانه مجاز استانداردهای وزارت کشاورزی شیلات انگلستان و انجمن ملی بهداشت و سلامت استرالیا پایین تر بود.
كلید واژه: فلزات سنگین، میگوی سفید هندی، عضله، پوسته، خلیج فارس

توضیحات بیشتر