فایل ورد واکنش رقم Ch-Falat گوجه فرنگي نسبت به جمعيت هاي مختلف نماتود مولد گره ريشه

لینک دانلود

 فایل ورد واکنش رقم Ch-Falat گوجه فرنگي نسبت به جمعيت هاي مختلف نماتود مولد گره ريشه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واکنش رقم Ch-Falat گوجه فرنگي نسبت به جمعيت هاي مختلف نماتود مولد گره ريشه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واکنش رقم Ch-Falat گوجه فرنگي نسبت به جمعيت هاي مختلف نماتود مولد گره ريشه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واکنش رقم Ch-Falat گوجه فرنگي نسبت به جمعيت هاي مختلف نماتود مولد گره ريشه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ترويج گياه پزشكي (گياه پزشك و غذا)

تعداد صفحات :9

در این تحقیق واکنش رقم Ch-Falat گوجه فرنگی، یکی از ارقام رایج در منطقه، نسبت به جمعیت های مختلف نماتود مولد گره ریشه با چهار تیمار 0](شاهد)،یک، دو و سه لارو سن دوم به ازای هر گرم خاک[ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 5 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های وزن تر و خشک ریشه و ساقه، طول ساقه، تعداد کیسه تخم و تعداد گال به ازای هر گرم ریشه، جمعیت نماتود در ریشه و خاک، جمعیت نهایی و ضریب تکثیر نماتود هفت هفته بعد از تلقیح ارزیابی گردیدند. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش جمعیت نماتود فاکتورهای مربوط به نماتود (تعداد گره ریشه و تعداد کیسه تخم به ازای هر گرم از ریشه، جمعیت نماتود در ریشه و خاک، جمعیت نهایی و ضریب تکثیر نماتود) افزایش، ولی فاکتورهای رشدی گیاه (طول ساقه، وزن تر ریشه و ساقه و وزن خشک ریشه و ساقه) کاهش یافته بودند و این رقم در برابر نماتود مولد گره ریشه حتی در پایین ترین سطح جمعیتی مورد آزمایش حساس بود.
كلید واژه: گوجه فرنگی، نماتود مواد گره ریشه، رقم Ch-Falat

توضیحات بیشتر