فایل ورد اثر برخي يون ها روي فعاليت اسپرم و کارآيي تکثير مصنوعي ماهي کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر برخي يون ها روي فعاليت اسپرم و کارآيي تکثير مصنوعي ماهي کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر برخي يون ها روي فعاليت اسپرم و کارآيي تکثير مصنوعي ماهي کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر برخي يون ها روي فعاليت اسپرم و کارآيي تکثير مصنوعي ماهي کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر برخي يون ها روي فعاليت اسپرم و کارآيي تکثير مصنوعي ماهي کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :14

در این مطالعه، اثر برخی یون ها (سدیم، کلسیم، پتاسیم و منیزیم) روی تحرک اسپرم (دوره تحرک و درصد اسپرم های متحرک) و ظرفیت لقاح (درصد لقاح، نرخ تفریخ، بازماندگی لارو و طول لارو در دو مرحله جذب کیسه زرده و شروع تغذیه فعال) در ماهی کپور سرگنده مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی اثر یون های مختلف برای هر یون سه غلظت مختلف شامل کلرید سدیم (1495، 1886 و 2277 میلی گرم در لیتر)، کلرید پتاسیم (819، 936 و 1503 میلی گرم در لیتر)، کلرید منیزیم (48، 72 و 96 میلی گرم در لیتر) و کلرید کلسیم (20، 50 و 70 میلی گرم در لیتر) تعیین گردید. نتایج نشان داد که دوره تحرک اسپرم به ترتیب در غلظت های 1503 میلی گرم در لیتر یون پتاسیم، 50 میلی گرم در لیتر یون کلسیم، 2277 میلی گرم در لیتر یون سدیم و 48 میلی گرم در لیتر یون منیزیم دارای بیشترین مقدار بود. از میان یون های بررسی شده محلول هایحاوی یون سدیم تاثیر بیشتری بر قابلیت لقاح اسپرم نسبت به یون های دیگر داشت. بر طبق، نتایج محلول های حاوی یون های کلسیم اثر منفی بر قابلیت لقاح اسپرم داشت. بنابراین درک تاثیر یونها می تواند برای صنعت آبزی پروری مفید واقع شده و در نتیجه کیفیت اسپرم را در طول تکثیر مصنوعی بهبود بخشد.
كلید واژه: یون ها، تحرک اسپرم، تکثیر مصنوعی، ظرفیت لقاح، کپور سرگنده

توضیحات بیشتر