فایل ورد اثر رهبري همنوا بر تعهد سازماني از طريق نقش واسط اعتماد و تشريك دانش

لینک دانلود

 فایل ورد اثر رهبري همنوا بر تعهد سازماني از طريق نقش واسط اعتماد و تشريك دانش دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر رهبري همنوا بر تعهد سازماني از طريق نقش واسط اعتماد و تشريك دانش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر رهبري همنوا بر تعهد سازماني از طريق نقش واسط اعتماد و تشريك دانش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر رهبري همنوا بر تعهد سازماني از طريق نقش واسط اعتماد و تشريك دانش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)

تعداد صفحات :25

به کارگیری شیوه رهبری مناسب برای بهبود تعهد سازمانی از وظایف مهم مدیران سازمان هاست. رهبران همنوا در هماهنگی كامل با دیگر اعضای سازمان سطح بالایی از هوش هیجانی را برای نیل به این هدف ارائه می كنند. هدف انجام این پژوهش، شناسایی اثر شیوه رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق متغیرهای واسط اعتماد به مدیران ارشد و اشتراك دانش سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان بخش سازمانی یكی از دانشگاه های دولتی كشور است. اطلاعات و داده های پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و از طریق پرسش نامه الكترونیكی تحت وب جمع آوری و استخراج گردید. در تحلیل داده ها، 162 پاسخ مشاركت كنندگان توسط نرم افزار لیزرل برای اجرای مدل یابی معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتابج تحلیل داده ها نشان داد شیوه رهبری همنوا اثر مثبت و قوی بر اعتماد به مدیران ارشد و اشتراك دانش سازمانی دارد و از طریق این متغیرها تعهد سازمانی را پیش بینی می كند.
كلید واژه: رهبری همنوا، تعهد سازمانی، اعتماد به مدیران ارشد، اشتراك دانش

توضیحات بیشتر