فایل ورد تبيين نقش حمايت هاي دولتي موثر بر رشد و بقاي كارآفرينان در واحدهاي توليدي كوچك در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تبيين نقش حمايت هاي دولتي موثر بر رشد و بقاي كارآفرينان در واحدهاي توليدي كوچك در ايران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين نقش حمايت هاي دولتي موثر بر رشد و بقاي كارآفرينان در واحدهاي توليدي كوچك در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين نقش حمايت هاي دولتي موثر بر رشد و بقاي كارآفرينان در واحدهاي توليدي كوچك در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين نقش حمايت هاي دولتي موثر بر رشد و بقاي كارآفرينان در واحدهاي توليدي كوچك در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)

تعداد صفحات :26

نرخ شكست واحدهای كوچك تولیدی، همواره به عنوان یك معضل بزرگ، نظر سیاستگذاران، تصمیم گیرندگان و مدیران بخش های اقتصاد هر كشور را به خود جلب کرده است. بسیاری از محققین حوزه كارآفرینی تاكنون مطالعات متعددی در خصوص كارآفرینان انجام داده اند و عوامل بسیاری را از جمله كاركردهای سازمانی آنان و حتی ویژگی های شخصیتی را در موفقیت آنان دخیل دانسته اند. تحقیق حاضر با رویکردی متفاوت به بررسی اثر عوامل محیطی (حمایت های دولتی) بر موفقیت كارآفرینان، به عنوان افراد تحول گرا در اقتصاد و صنعت، انجام شده است. برای رسیدن به این هدف ازطرح تحقیق كمی و پرسش نامه استفاده گردیده است. پاسخگویان به سوالات تحقیق را مدیران صنایع كوچك كشور از استان های مختلف تشكیل داده اند كه از فهرست در اختیار گذاشته شده توسط شركت شهرك های صنعتی و صنایع كوچك ایران انتخاب گردیدند. بر اساس طرح نمونه گیری تصادفی 600 كارآفرین انتخاب و پرسش نامه تحقیق در اختیار آن ها قرار گرفت. از مجموع پرسش نامه های برگشت داده شده، تعداد 240 نسخه قابل استفاده بوده وبرای تحلیل نهایی به كار گرفته شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت، معنی دار و خطی بین حمایت های دولت و موفقیت كارآفرینان از هر دو بعد رشد و پایداری موسسه وجود دارد.
كلید واژه: كارآفرینی، عوامل محیطی، حمایت های دولتی، رشد، بقا، واحدهای تولیدی كوچك

توضیحات بیشتر