فایل ورد بررسي تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر ريزساختار و سختي فولادهاي ابزار گرم کار AISI H11 و قالب تزريق پلاستيک AISI P20

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر ريزساختار و سختي فولادهاي ابزار گرم کار AISI H11 و قالب تزريق پلاستيک AISI P20 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر ريزساختار و سختي فولادهاي ابزار گرم کار AISI H11 و قالب تزريق پلاستيک AISI P20  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر ريزساختار و سختي فولادهاي ابزار گرم کار AISI H11 و قالب تزريق پلاستيک AISI P20،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر ريزساختار و سختي فولادهاي ابزار گرم کار AISI H11 و قالب تزريق پلاستيک AISI P20 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و مهندسي سطح

تعداد صفحات :17

در این تحقیق دو گروه نمونه از جنس فولاد ابزار گرم کار AISI H11 و فولاد قالب تزریق پلاستیک AISI P20 در دو دمای 500 و 550 درجه سانتی گراد، به مدت زمان 5 و 10 ساعت و ترکیب گاز %25H2 - %75N2 با استفاده از دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی جریان مستقیم نیتروژن دهی شدند. ضخامت منطقه نفوذی و لایه ترکیبی، توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی و فازهای تشکیل شده در سطح به وسیله آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) بررسی شد. همچنین تغییرات ریزسختی از سطح به عمق نمونه ها اندازه گرفته شد. نتایج نشان می دهد که به دلیل نوع ریزساختار زیرلایه و مسیرهای نفوذی مناسب تر عنصر نیتروژن در فولاد AISI H11 نسبت به AISI P20، همواره ضخامت لایه نفوذی و ترکیبی تشکیل شده در فولاد AISI H11 بیش تر از فولاد AISI P20 است. نتایج آنالیز EDS ازلایه نیتریدی نشان داد که حین نیتروژن دهی پلاسمایی فولاد AISI P20 نفوذ کربن به سمت سطح روی داده است ولی در نتایج EDS از لایه نیتریدی فولاد AISI H11 این پدیده مشاهده نشد. مطابق با نتایج نیم رخ سختی پس از نیتروژن دهی پلاسمایی، در یک عمق یکسان، فولاد AISI H11 میزان سختی بالاتری نسبت به فولاد AISI P20 نشان داده است. بررسی های پراش اشعه ایکس (XRD) حاکی از آن است که لایه نیتریدی در فولاد AISI H11 از دو فاز نیتریدی گاما پرایم (g’) و اپسیلن (e) تشکیل شده است اما در فولاد AISI P20 فاز نیترید اپسیلن به عنوان فاز نیتریدی غالب در همه شرایط زمانی و دمائی انجام فرآیند تشکیل شده است.
كلید واژه: نیتروژن دهی پلاسمایی، فولاد ابزار گرم کار AISI H11، فولاد قالب پلاستیک AISI P20، نیترید

توضیحات بیشتر