فایل ورد مطالعه رابطه بين اعتياد به کار و رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه رابطه بين اعتياد به کار و رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه رابطه بين اعتياد به کار و رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه رابطه بين اعتياد به کار و رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه رابطه بين اعتياد به کار و رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)

تعداد صفحات :22

نگرانی و دغدغه فکری کارکنان درباره زندگی کاری و اشتغال آنان در طی ساعات طولانی، زمینه های پیوند همیشگی آنان را با فضای کاری فراهم می آورد، به نحوی که تداوم این شرایط می تواند باعث ایجاد پیامدهای مثبت و منفی شود. پژوهش حاضر در پی تبیین شیفتگی عجیب پرستاران به کارشان در قالب اعتیاد به کار و تاثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی آنان بوده و از حیث هدف یك تحقیق کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل پرستاران شهر تهران می باشد که در مطب، دانشکده و بیمارستان ها به طور همزمان فعالیت می کنند. یافته های مقاله بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که بین اعتیاد به کار پرستاران با بروز رفتار شهروندی سازمانی در میان آنها رابطه علی (تاثیر) معنی داری وجود دارد. هم چنین بین ابعاد اعتیاد به کار (عجین شدن با کار، تمایل درونی در کار و لذت از کار) و رفتارهای شهروندی سازمانی، رابطه علی مثبت و معناداری وجود دارد.
كلید واژه: اعتیاد به کار، رفتار شهروندی سازمانی، عجین شدن با کار، پرستاران، تهران

توضیحات بیشتر