فایل ورد بررسي برخي از خصوصيات مورفومتريک و مريستيک ماهي سياه کولي خزري (Vimba vimba persa pallas, 1811) کوچگر به تالاب انزلي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي برخي از خصوصيات مورفومتريک و مريستيک ماهي سياه کولي خزري (Vimba vimba persa pallas, 1811) کوچگر به تالاب انزلي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي برخي از خصوصيات مورفومتريک و مريستيک ماهي سياه کولي خزري (Vimba vimba persa pallas, 1811) کوچگر به تالاب انزلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي برخي از خصوصيات مورفومتريک و مريستيک ماهي سياه کولي خزري (Vimba vimba persa pallas, 1811) کوچگر به تالاب انزلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي برخي از خصوصيات مورفومتريک و مريستيک ماهي سياه کولي خزري (Vimba vimba persa pallas, 1811) کوچگر به تالاب انزلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :12

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ماهی سیاه کولی خزری در تالاب انزلی دارای میانگین طول کل 31.6±171.2 میلیمتر، وزن 19.7±62.9 گرم و سن 0.9±3.49 سال می باشند. میانگین تعداد فلس های روی خط جانبی 1.8±50.83 عدد، تعداد شعاع های منشعب باله پشتی 0.2±7.96 عدد و تعداد شعاع های منشعب باله مخرجی 1.0±17.58 عدد می باشند. میانگین طول سر 1.9±24.47 درصد، قطر چشم 0.4±6.10 درصد، بیشترین ارتفاع بدن 1.4±26.17 درصد، ارتفاع و طول باله پشتی به ترتیب 1.5±20.22 و 0.8±10.96 درصد، ارتفاع و طول باله مخرجی به ترتیب 0.8±12.66 و 1.5±18.17 درصد طول استاندارد، فاصله بین باله های سینه ای و شکمی به ترتیب 1.7±24.18، فاصله بین باله های شکمی و مخرجی 20.0 درصد و طول پیش پشتی predorsal lenght)) 52.21±1.7 درصد طول استاندارد بدن بدست آمد. همچنین مولدین و بچه ماهیان در یک صفت مریستیک (شمارشی) و 9 صفت مورفومتریک (ریخت سنجی) و مولدین نر و ماده در 12 ویژگی مورفومتریک (بویژه ارتفاع بدن، طول باله پشتی و مخرجی) با هم تفاوت داشتند. هم چنین در نمای ظاهری، نرهای بالغ در فصل تولیدمثل دارای دانه های مرواریدی روی سر و بدن بوده و رنگ بدن آنها تیره تر و باله شکمی و مخرجی آنها نارنجی تر می باشند.
كلید واژه: ماهی سیاه کولی، تالاب انزلی، Vimba vimba persa، دریای خزر

توضیحات بیشتر