فایل ورد تاثير تراکم ذخيره سازي پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannami) بر روند شاخص هاي رشد و بقا در استخرهاي پرورش ميگوي سايت گواتر

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تراکم ذخيره سازي پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannami) بر روند شاخص هاي رشد و بقا در استخرهاي پرورش ميگوي سايت گواتر دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تراکم ذخيره سازي پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannami) بر روند شاخص هاي رشد و بقا در استخرهاي پرورش ميگوي سايت گواتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تراکم ذخيره سازي پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannami) بر روند شاخص هاي رشد و بقا در استخرهاي پرورش ميگوي سايت گواتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تراکم ذخيره سازي پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannami) بر روند شاخص هاي رشد و بقا در استخرهاي پرورش ميگوي سايت گواتر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :16

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تراکم ذخیره سازی پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) بر روند شاخص های رشد و بقا در 9 استخر یک هکتاری طی ماه های اردیبهشت تا شهریور ماه 1390 در مزرعه شرکت تعاونی 647 عطا در سایت گواتر شهرستان چابهار اجرا گردید، پس از آماده سازی و آبگیری استخرها، پست لاروها در مرحله PL15 در سه تراکم 15، 20 و 25 عدد در مترمربع (به ترتیب تیمار 1، 2 و 3 نام گذاری) و هر کدام با 3 تکرار ذخیره سازی شدند. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما، اکسیژن و pH به صورت روزانه در دو نوبت (صبح و عصر) و فاکتور شوری و شفافیت نیز در یک نوبت اندازه گیری گردید. تغذیه پست لاروها در طی دوره پرورش بر اساس احتیاجات آنها در مراحل مختلف سنی، وزنی و شرایط محیطی با استفاده از غذای کنسانتره داخلی صورت گرفت، عملیات زیست سنجی میگوها بوسیله سینی غذادهی و تور سالیک هر 10 روز یک بار اندازه گیری، محاسبه و ثبت گردید. مدیریت پرورش نیز برای همه استخرها یکسان اعمال شد. نتایج به دست آمده از بررسی اثر تراکم در 115 روز پرورش بر شاخص های رشد بین تیمارهای 1، 2 و 4 از نظر تولید نهایی و میانگین وزنی، اختلاف معنی داری را در هر سه تیمار در سطح اعتماد 95 درصد نشان داد (P<0.05)، همچنین از نظر درصد بقا بین تیمار 1 و 2 با تیمار 3 اختلاف معنی داری مشاهده گردید (P<0.05). نتایج کلی میانگین وزنی در 115 روز پرورش در تیمار 1 و 135 روز پرورش در تیمارهای2 و 3به ترتیب 0.23±17.93 و 0.07±16.68 و 0.12±15.64 گرم و میزان تولید نهایی به ترتیب 78.1± 2460، 76.38±3033، 50±3200 کیلو گرم و میانگین رشد روزانه 0.002±0.18، 0.002±0.14، 0.001±0.13 گرم در روز به دست آمد، همچنین بیشترین درصد بقا و کمترین ضریب تبدیل غذایی که به ترتیب1.72 ±91.44 و 0.06±1.3 محاسبه گردید مربوط به تیمار 1 و کمترین درصد بقا و بیشترین ضریب تبدیل غذایی نیز به ترتیب با 0.78±81.86 و0.03 ±1.57 مربوط به تیمار 3 به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی اقتصادی در تراکم های مختلف نشان داد، تیمار 1 دارای بالاترین میانگین وزنی و کمترین ضریب تبدیل غذایی، از نظر اقتصادی بهتر از سایر تیمارها بود. همچنین با افزایش تراکم ذخیره سازی، سود اقتصادی کاهش یافت.
كلید واژه: میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)، درصد بقا، شاخص های رشد، سایت گواتر

توضیحات بیشتر