فایل ورد بررسي مقاومت به استرس شوري در پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) تغذيه شده از آرتمياي غني شده با عصاره سير

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقاومت به استرس شوري در پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) تغذيه شده از آرتمياي غني شده با عصاره سير دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقاومت به استرس شوري در پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) تغذيه شده از آرتمياي غني شده با عصاره سير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقاومت به استرس شوري در پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) تغذيه شده از آرتمياي غني شده با عصاره سير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقاومت به استرس شوري در پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) تغذيه شده از آرتمياي غني شده با عصاره سير :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :10

بررسی استرس شوری بر میزان بقا ء در پست لاروهای تغذیه شده با عصاره سیر در میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش در 6 تیمار، هر کدام با سه تکرار صورت پذیرفت. پست لاروها با وزن متوسط 1.3 میلی گرم (0.0013 گرم) در تیمار شاهد با ناپلیوس آرتمیای غنی نشده و در سایر تیمارها با ناپلیوس آرتیمای غنی شده با عصاره سیر به ترتیب با غلظت های 200، 400، 600، 800 و 1000 میلی گرم بر لیتر تغذیه گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که کلیه تیمارها نسبت به استرس وارده از لحاظ درصد بقا نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشته اند (P<0.05)، در بین تیمارها، تیمار دوم یعنی پست لارهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتیمای غنی شده با غلظت 200 میلی گرم عصاره سیر بر لیتر، از میزان بازماندگی مطلوب تری (81.6 درصد) در مقایسه با سایر تیمارهای غنی شده با عصاره سیر برخوردار بوده و اختلاف معنی داری را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داده اند (P<0.05). میزان بقا بعد از تیمار 2، تیمار 3 (غلظت 400 میلی گرم عصاره سیر بر لیتر) و شاهد از درصد بقا بیشتری نسبت به بقیه تیمارها (به جز تیمار 2) برخوردار و کمترین میزان بقا به ترتیب در تیمارهای تغذیه شده با غلظت های 600، 800 و 1000 میلی گرم بر لیتر به دست آمده و فقط تیمار دوم از نظر بقا نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی دار آماری را نشان داد (P<0.05).
كلید واژه: عصاره سیر، استرس شوری، بقا، میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei

توضیحات بیشتر