فایل ورد تاثير دو سطح مختلف فيبر جيره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزايش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه هاي شکمبه اي گوساله هاي شيري هلشتاين

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير دو سطح مختلف فيبر جيره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزايش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه هاي شکمبه اي گوساله هاي شيري هلشتاين دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير دو سطح مختلف فيبر جيره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزايش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه هاي شکمبه اي گوساله هاي شيري هلشتاين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير دو سطح مختلف فيبر جيره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزايش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه هاي شکمبه اي گوساله هاي شيري هلشتاين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير دو سطح مختلف فيبر جيره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزايش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه هاي شکمبه اي گوساله هاي شيري هلشتاين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي علوم دامي ايران

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی تاثیر افزودن یونجه خشک و سطح فیبر کنسانتره شروع کننده بر خوراک مصرفی و عملکرد گوساله های شیری هلشتاین، آزمایشی با استفاده از 32 راس گوساله نر، در قالب یک طرح کاملا تصادفی و با روش فاکتوریل 2´2 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر پایین و بدون افزودن یونجه، 2- کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر پایین و حاوی یونجه، 3- کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر بالا و بدون افزودن یونجه و 4- کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر بالا و حاوی یونجه بودند. اختلاف بین تیمارها از نظر مقدار خوراک مصرفی در دوره قبل از شیرگیری و کل دوره آزمایش معنی داری نبود اما در دوره بعد از شیرگیری از این نظر بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده شد. به لحاظ اضافه وزن روزانه در دوره قبل از شیرگیری اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت اما در دوره بعد از شیرگیری و کل دوره آزمایش اختلاف بین تیمارها معنی دار بود. اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی در دوره های قبل و بعد از شیرگیری به لحاظ بازده مصرف خوراک وجود نداشت اما این اختلاف در کل دوره معنی دار بود. تفاوت در میانگین غلظت کل اسیدهای چرب فرار شکمبه گوساله ها معنی دار بود. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده توام از فیبر در کنسانتره شروع کننده و نیز از طریق افزودن یونجه خشک به جیره گوساله های شیری سبب کاهش عملکرد آنها می شود.
كلید واژه: فیبر، کنسانتره شروع کننده، گوساله های نر هلشتاین

توضیحات بیشتر