فایل ورد بررسي روند تغييرات تراكم زئوپلانكتون ها با غلظت كلروفيل a در درياچه ولشت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روند تغييرات تراكم زئوپلانكتون ها با غلظت كلروفيل a در درياچه ولشت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روند تغييرات تراكم زئوپلانكتون ها با غلظت كلروفيل a در درياچه ولشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روند تغييرات تراكم زئوپلانكتون ها با غلظت كلروفيل a در درياچه ولشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روند تغييرات تراكم زئوپلانكتون ها با غلظت كلروفيل a در درياچه ولشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :17

در این مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتون ها به همراه ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آب نظیر دمای آب، عمق شفافیت آب(SD) ، فسفر كل (TP)، نیترات (NO3)، نیتروژن كل (TN)، نسبت TN/TP و كلروفیل a بصورت ماهانه از فروردین ماه 1388 تا فروردین ماه 1389 (13 ماه) در سه ایستگاه مطالعاتی در دریاچه ولشت بررسی گردید. بدین منظور زئوپلانكتون ها، كلروفیل a و دیگر پارامترها در هر ایستگاه در سه تكرار جمع آوری گردید. در این مطالعه مجموعا 71 جنس از زئوپلانكتون ها شناسایی گردید كه متعلق به 9 شاخه، 12 رده، 21 راسته و 43 خانواده می باشد. میانگین تراكم كل زئوپلانكتون های دریاچه ولشت 10086 عدد در متر مكعب محاسبه گردید. بیشترین تراكم زئوپلانكتون ها در فروردین ماه 1388 با میانگین 24506 عدد در متر مكعب و حداقل آن در دی ماه با میانگین 846 عدد در متر مكعب مشاهده گردید. همچنین میانگین سالانه غلظت كلروفیل a دریاچه ولشت 2.87 میكروگرم در لیتر با حداكثر 6.47 در شهریور ماه و حداقل 1.13 میكروگرم در لیتر در اسفند ماه اندازه گیری شد. در این میان میزان غلظت كلروفیل a با میزان نیترات همبستگی منفی و با فراوانی گونه هایی متعلق به دو شاخه Ciliophora و Rhizopoda، همچنین با فراوانی گونه Chydorus sphaericus متعلق به گروه Cladocera از شاخه Arthropoda همبستگی منفی نشان داد.
كلید واژه: دریاچه ولشت، تراکم، كلروفیل a، زئوپلانكتون

توضیحات بیشتر