فایل ورد سطح آمادگي پرستاران در به کار گيري نتايج پژوهش: راهي به سوي پرستاري مبتني بر شواهد

لینک دانلود

 فایل ورد سطح آمادگي پرستاران در به کار گيري نتايج پژوهش: راهي به سوي پرستاري مبتني بر شواهد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سطح آمادگي پرستاران در به کار گيري نتايج پژوهش: راهي به سوي پرستاري مبتني بر شواهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سطح آمادگي پرستاران در به کار گيري نتايج پژوهش: راهي به سوي پرستاري مبتني بر شواهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سطح آمادگي پرستاران در به کار گيري نتايج پژوهش: راهي به سوي پرستاري مبتني بر شواهد :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: به کار گیری نتایج پژوهش مكانیسمی برای ارتقا كیفیت مراقبت های پرستاری است. هدف این مطالعه بررسی سطح آمادگی پرستاران در به کارگیری نتایج پژوهش كه راهی برای عملكرد مبتنی بر شواهد می باشد، بود.مواد و روش ها: در این بررسی توصیفی پرسشنامه پژوهشگر ساخته بین 375 پرستار بالینی شاغل در کلیه بیمارستان ها دانشگاه علوم پزشكی تهران كه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند توزیع شد. پرسشنامه 4 بخشی با سوالات باز و بسته پاسخ به ترتیب مشخصات فردی و حرفه ای پرستاران، فعالیت های مرتبط با پژوهش، مهارت های پرستاران در انجام پژوهش و میزان دسترسی به منابع پژوهشی را شامل می شد. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0.82 تایید شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق تكمیل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 11 تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها: نتایج نشان داد كه 85.9 درصد پرستاران از آمادگی کمی در استفاده از نتایج پژوهش برخوردار بودند. میزان فعالیت های پژوهشی 74.1 درصد نمونه ها در سطح پایین بوده و 82.7 درصد پرستاران در انجام فعالیت های پژوهشی مهارت نداشتند. میزان دسترسی 44 درصد پرستاران به امکانات اطلاع رسانی و منابع پژوهشی نامطلوب بود. بین متغیرهای سطح تحصیلات، مشارکت در فعالیت های پژوهشی، و سطح مهارت زبان انگلیسی با سطح آمادگی پرستاران در استفاده از نتایج پژوهش ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.نتیجه گیری: عدم مهارت و دسترسی به نتایج پژوهش منجر به آمادگی كم پرستاران در استفاده از پژوهش ها می شود. با توجه به اهمیت استفاده از نتایج پژوهش، ارتقا سطح حمایت مدیریتی و سازمانی و ارائه برنامه های آموزش خدمت و بكار گیری فرایند ها و راهكارهای تسهیل كننده به كارگیری نتایج پژوهش لازم است برای پرستاران مهیا گردد.
كلید واژه: به کار گیری نتایج پژوهش، عملکرد مبتنی بر شواهد، پرستاران

توضیحات بیشتر