فایل ورد مقايسه شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل، حين و بعد از ملاقات در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل، حين و بعد از ملاقات در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل، حين و بعد از ملاقات در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل، حين و بعد از ملاقات در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران قبل، حين و بعد از ملاقات در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: ملاقات یکی از موضوعات اصلی و از نیازهای اساسی بیماران در بخش های مراقبت ویژه می باشد، ولی هنوز مدراک کافی برای تعیین تاثیرات فیزیولوژیک ملاقات بر بیماران وجود ندارد. هدف این مطالعه تعیین شاخص های فیزیولوژیک بیماران قبل، حین و بعد از ملاقات در بخش مراقبت ویژه قلبی در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل می باشد.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع ارزشیابی و به روش توصیفی است که تعداد 50 بیمار مبتلا به سکته قلبی حاد به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و دستگاه مانیتورینگ قلبی بود. جهت تعیین اعتبار ابزار از اعتبار محتوا استفاده شد و پایایی با کالیبراسیون دستگاه بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری اس پی اس اس 16 و آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان دادند که 72 درصد بیماران مرد و 28 درصد زن هستند. میانگین سنی کل بیماران 59.8 می باشد. تغییرات میزان فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و فشار متوسط شریانی، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، میزان درجه حرارت و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی قبل، حین و بعد از ملاقات از نظر آماری معنی دار بود. به این صورت که شاخص های نام برده شده بعد از شروع ملاقات افزایش پیدا کردند که از لحاظ آماری با زمان قبل از ملاقات، تفاوت معنی دار بود و بعد از اتمام ملاقات این شاخص ها مجددا کاهش پیدا کردند که با مقدار آن قبل از شروع ملاقات از لحاظ آماری تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: شاخص های فیزیولوژیک بیماران طی ملاقات در محدوده طبیعی و به صورت گذرا تغییر می کند و 30 دقیقه بعد از ملاقات دوباره به حالت اول برمی گردد و از لحاظ بالینی اهمیت ندارد.
كلید واژه: ملاقات، بخش مراقبت ویژه قلبی، شاخص های فیزیولوژیک

توضیحات بیشتر