فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 سال در زمينه سوانح ترافيكي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 سال در زمينه سوانح ترافيكي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 سال در زمينه سوانح ترافيكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 سال در زمينه سوانح ترافيكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 سال در زمينه سوانح ترافيكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: بر اساس سوابق میزان سوانح ترافیکی در کودکان و جوانان بالا است. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملكرد کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 سال در زمینه سوانح ترافیكی در سال 1387 می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 304 کودک 14-9 سال و 327 جوانان 30-15 سال از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش بر اساس پراکندگی و درصد حضور دانش آموزان و از کل دانشگاه های شهر تهران نیز به روش تصادفی انتخاب و برای تعیین وضعیت آگاهی، نگرش، و اظهار عملکرد در زمینه سوانح ترافیکی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه معتبر (به روش اعتبار محتوا) و پایا (به روش آزمون مجدد) ساختار یافته در سه حیطه مذکور توسط کارشناسان آموزش دیده پس از اخذ رضایت نامه تکمیل شد. امتیاز خوب قرار گرفتن در چارک سوم یا 75 درصد به بالا، امتیاز متوسط چارک دوم یا 75-50 امتیاز، امتیاز ضعیف چارک اول و یا کمتر از 50 امتیاز بود.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 سال به ترتیب 1.6±11.7 و 4.3±20.7 بود. بطور کلی در جمعیت مورد بررسی 50.7 درصد پسر و بقیه دختر بودند. در بین دانش آموزان دبیرستانی نگرش بالاتر از دانش آموزان دبستانی بود (P<0.043). در بین دانشجویان نگرش و عملکرد بالاتر از سایر گروه ها بود (P<0.001). اظهار به عملکرد دختران 14-9 ساله بالاتر از پسرها، خوب بود (P<0.001) و در بین پسرهای 30-15 ساله، نگرش و عملکرد بالاتر از دخترها بود (P<0.02). دانش و عملکرد همیاران پلیس در مدارس ابتدایی بالاتر از همیاران در دوره راهنمایی بود (P<0.003).نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 نیاز به برنامه ریزی آموزشی در جهت ارتقا سطح آگاهی، تغییر نگرش و بهبود عملکرد دارند.
كلید واژه: آگاهی، نگرش، عملكرد، سوانح ترافیكی، کودکان، جوانان

توضیحات بیشتر