فایل ورد بررسي تاثير خنده درماني بر خستگي و افسردگي بيماران مبتلا به ام اس مراجعه كننده به انجمن ام اس ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير خنده درماني بر خستگي و افسردگي بيماران مبتلا به ام اس مراجعه كننده به انجمن ام اس ايران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير خنده درماني بر خستگي و افسردگي بيماران مبتلا به ام اس مراجعه كننده به انجمن ام اس ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير خنده درماني بر خستگي و افسردگي بيماران مبتلا به ام اس مراجعه كننده به انجمن ام اس ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير خنده درماني بر خستگي و افسردگي بيماران مبتلا به ام اس مراجعه كننده به انجمن ام اس ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: بیماری ام اس شایع ترین بیماری ناتوان كننده بالغین جوان است كه به علت فرایند التهابی دمیلینه كننده سیستم عصبی مركزی اتفاق می افتد. از مهمترین علائم آن خستگی و افسردگی می باشد كه در واقع كاركرد و توانایی زندگی كردن بیماران را كاهش می دهد. مصرف داروها با عوارض بسیاری همراه می باشد از روش های کم عارضه می توان به خنده درمانی اشاره نمود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر خنده درمانی بر خستگی و افسردگی بیماران مبتلا به ام اس مراجعه كننده به انجمن ام اس ایران می باشد.مواد و روش ها: این پژوهش یك مطالعه كارآزمایی بالینی یك گروهی قبل و بعد است. جامعه پژوهش بیماران مبتلا به ام اس مراجعه كننده به انجمن ام اس ایران می باشد كه بر اساس ویژگی های واحدهای مورد نظر 30 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر چهاربخش: مشخصات جمعیت شناسی، اطلاعات مربوط به بیماری، مقیاس شدت خستگی (Fatigue Severity Scale) FSS و سیاهه افسردگی بک Beck Depression Inventory)) تنظیم شده است. اعتبار ابزارها به روش اعتبار محتوا و پایایی به روش آزمون مجدد، تعیین شد. مداخله شامل خنده درمانی 3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه طی 12 هفته در طی ساعات روز توسط CD بود. مقیاس ها توسط بیماران قبل و بعد از مداخله تكمیل گردید. سپس با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار اس پی اس اس 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد كه اکثریت زنان مبتلا به ام اس در گروه سنی 21 تا 30 سال قرار داشتند و خستگی را مهم ترین علائم ناتوان کننده بیماری ذکر کرده اند. میانگین شدت خستگی بعد از خنده درمانی 3.56 واحد و میانگین امتیاز شدت افسردگی بعد از خنده درمانی 6.967 واحد کاهش یافته است و مشخص گردید میانگین شدت خستگی و افسردگی واحدهای مورد پژوهش بعد از خنده درمانی کاهش معناداری از نظر آماری داشته است.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد خنده درمانی باعث کاهش خستگی و افسردگی بیماران مبتلا به ام اس شده است. استفاده از خنده به عنوان یك روش ساده، كم هزینه و غیر تهاجمی، می تواند برای این بیماران به کار رود.
كلید واژه: خنده درمانی، خستگی، افسردگی، مولتیپل اسکلروزیس

توضیحات بیشتر