فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت باروري زنان مراجعه کننده به مراکز منتخب ترک اعتياد شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت باروري زنان مراجعه کننده به مراکز منتخب ترک اعتياد شهر تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت باروري زنان مراجعه کننده به مراکز منتخب ترک اعتياد شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت باروري زنان مراجعه کننده به مراکز منتخب ترک اعتياد شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت باروري زنان مراجعه کننده به مراکز منتخب ترک اعتياد شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: اعتیاد به مواد مخدر یک مشکل اجتماعی، روانی و بهداشتی جوامع می باشد. شیوع سوء مصرف مواد در زنان در دو دهه اخیر در حد قابل توجهی افزایش یافته و عمدتا این زنان در سنین باروری هستند. پژوهش حاضر به منظور تعیین وضعیت بهداشت باروری زنان مراجعه کننده به مراکز منتخب ترک اعتیاد شهر تهران در سال 1387 انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی بر روی 200 زن مراجعه کننده به مراکز منتخب ترک اعتیاد شهر تهران انجام گرفت، نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و مستمر انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که شامل سوالات مربوط به اطلاعات جمعیت شناسی، وضعیت داروهای مصرفی، تاریخچه مامایی، قاعدگی و تنظیم خانواده بود. اعتبار ابزار به روش اعتبار محتوا و پایایی آن باروش آزمون مجدد با ضریب همبستگی 0.98 تعیین گردید. از نرم افزاراس پی اس اس 16 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تریاک و کراک به ترتیب شایع ترین داروهای مصرفی بودند و 34 درصد نمونه ها، مصرف مواد را در سن 20-14 سالگی شروع کرده بودند. 145 نفر (72.5 درصد) از نمونه ها، در سنین باروری بودند. میانگین تعداد بارداری ها، 1.83±2.95 بود و 27.6 درصد از بارداری ها به تولد نوزاد كم وزن ختم شده بود. 7 درصد از نوزادان حاصل از این بارداری ها دچار ناهنجاری جسمی بودند. 82 درصد پیش از اعتیاد پریود منظم داشتند. بیشتر این افراد (91.7 درصد) در قاعدگی های خود دیسمنوره را تجربه می کردند. پس از اعتیاد، 45.5 درصد تغییر در میزان خونریزی قاعدگی و 33.1 درصد تغییر در فاصله قاعدگی داشتند. 66.2 درصد از افراد غیر یائسه ای که فعالیت جنسی داشتند، در حال حاضر از یک روش پیشگیری از بارداری استفاده می کردند و روش منقطع شایع ترین روش مورد استفاده در این زنان بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش وضعیت بهداشت باروری زنان مصرف کننده نیازمند بررسی و نظارت بیشتر می باشند. لذا توجه بیشتر به زنان معتاد و در حال ترک اعتیاد جهت بهبود کیفیت خدمات بهداشت باروری و برنامه ریزی در این امر توصیه می شود.
كلید واژه: بهداشت باروری، زنان، اعتیاد

توضیحات بیشتر