فایل ورد بررسي تکتونيک فعال زاگرس شمال غربي با استفاده از تحليل شبکه زهکشي رودخانه شواهد ژئومورفولوژيکي و داده هاي GPS، (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه آسمان آباد)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تکتونيک فعال زاگرس شمال غربي با استفاده از تحليل شبکه زهکشي رودخانه شواهد ژئومورفولوژيکي و داده هاي GPS، (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه آسمان آباد) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تکتونيک فعال زاگرس شمال غربي با استفاده از تحليل شبکه زهکشي رودخانه شواهد ژئومورفولوژيکي و داده هاي GPS، (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه آسمان آباد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تکتونيک فعال زاگرس شمال غربي با استفاده از تحليل شبکه زهکشي رودخانه شواهد ژئومورفولوژيکي و داده هاي GPS، (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه آسمان آباد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تکتونيک فعال زاگرس شمال غربي با استفاده از تحليل شبکه زهکشي رودخانه شواهد ژئومورفولوژيکي و داده هاي GPS، (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه آسمان آباد) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافياي طبيعي

تعداد صفحات :16

حوضه آبریز رودخانه آسمان آباد در رشته کوه زاگرس شمال غربی در شمال استان ایلام و در غرب کشور ایران واقع شده است. جوان بودن لندفرم های ژئومورفولوژیکی زاگرس و منطقه مورد مطالعه، نتیجه ادامه حركت های نئوتکتونیکی در دوره کواترنر می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی تکتونیک فعال منطقه با استفاده از تحلیل شبکه زهکشی رودخانه آسمان آباد و مقایسه نتایج بدست آمده از شاخص های ژئومورفیک، شواهد ژئومورفولوژیکی و داده های GPS می باشد. رودخانه آسمان آباد دارای بار مخلوط و از نوع (3 ب) بوده و دارای طرح مئاندری و سینوسی شکل می باشد که در آن پهنای رودخانه در محل مئاندرها عریض تر می شود. در این پژوهش از بازدیدهای متعدد میدانی لندفرم ها، شاخص های ژئومورفیکS) ، Af، SL، (P نقشه های توپوگرافی 1.50000، زمین شناسی 1.100000 و عکس های هوایی 1.55000، تصاویر ماهواره ای IRS سال (2002) منطقه، داده های GPS و نرم افزار Arc GIS 9.3، 4.3 Corel x4 ,ENVI به عنوان ابزار پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل تکتونیک فعال منطقه استفاده شده است. نتایج بدست آمده از شاخص های ژئومورفیک و داده های GPS وجود حرکت های تکتونیکی فعال به صورت بالاآمدگی و کوتاه شدگی را در کواترنری و در زاگرس شمال غربی و حوضه مورد مطالعه تایید می نماید. پادگانه های مطبق، دیواره قائم مسلط بر بستر رودخانه، مئاندرهای بریده شده، پهن شدگی و قطع شدگی رودخانه، نسبت تراکم بالا از جمله شواهد ژئومورفولوژیکی تاثیر تکتونیک بر رودخانه آسمان آباد می باشند.
كلید واژه: نئوتکتونیک، شاخص های ژئومورفیک، شواهد ژئومورفولوژیکی، زاگرس شمال غربی، حوضه آسمان آباد

توضیحات بیشتر