فایل ورد اثربخشي معنادرماني گروهي بر افزايش اميد بيماران مبتلا به سرطان مري و معده

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي معنادرماني گروهي بر افزايش اميد بيماران مبتلا به سرطان مري و معده دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي معنادرماني گروهي بر افزايش اميد بيماران مبتلا به سرطان مري و معده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي معنادرماني گروهي بر افزايش اميد بيماران مبتلا به سرطان مري و معده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي معنادرماني گروهي بر افزايش اميد بيماران مبتلا به سرطان مري و معده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :14

این پژوهش اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید بیماران مبتلا به سرطان مری و معده را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش آزمایشی از نوع آزمون - بازآزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل افراد مبتلا به سرطان مری و معده که در مرکز سلامت مری و کبد (کوهورت) شهرستان گنبدکاووس در سال 1389 تحت درمان بودند و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس است. ابتدا از کلیه بیماران آزمون امید (ADSHS) گرفته شد؛ سپس 30 نفر که کمترین نمره را در این آزمون کسب کردند انتخاب شده و از این تعداد 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل بصورت تصادفی جایگزین شدند. روش معنادرمانی گروهی طی 10 جلسه هر هفته دو جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. در پایان پس آزمون (اجرای مجدد آزمون امید) روی دو گروه اجرا گردید. با استفاده از روش آماری کوواریانس یافته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد معنادرمانی به شیوه گروهی باعث افزایش امید و خرده مقیاسهای آن در بیماران شده است. همچنین نتایج مرحله پیگیری که یک ماه پس از آزمایش صورت گرفت همچنان اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی را بر افزایش امید و خرده مقیاسهای آن تایید کرد.
كلید واژه: معنادرمانی گروهی، امید، سرطان

توضیحات بیشتر