فایل ورد بررسي روابط ساختاري خودپنداره، يادگيري خودتنظيمي و موفقيت تحصيلي دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روابط ساختاري خودپنداره، يادگيري خودتنظيمي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روابط ساختاري خودپنداره، يادگيري خودتنظيمي و موفقيت تحصيلي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روابط ساختاري خودپنداره، يادگيري خودتنظيمي و موفقيت تحصيلي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روابط ساختاري خودپنداره، يادگيري خودتنظيمي و موفقيت تحصيلي دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :18

هدف پژوهش حاضر فایل ورد بررسي روابط ساختاري خودپنداره، يادگيري خودتنظيمي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه شهید بهشتی است. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه شهید بهشتی می باشد. تعداد 384 نفر از دانشجویان از میان 15 دانشکده به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه خودپنداره تنسی و یادگیری خودتنظیم بوفارد است و معدل نمرات دروس اختصاصی دانشجویان نیز به عنوان شاخص موفقیت تحصیلی آنان به کار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل مسیر و معیارهای برازش مدل با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین خودپنداره، یادگیری خودتنظیم و موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه ساختاری وجود دارد و خودپنداره بصورت مستقیم و غیرمستقیم (با میانجی گری یادگیری خودتنظیمی) با موفقیت تحصیلی رابطه دارد.
كلید واژه: روابط ساختاری، خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی، موفقیت تحصیلی

توضیحات بیشتر