فایل ورد پيش بيني وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي هاي مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شهر همدان

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي هاي مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شهر همدان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي هاي مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شهر همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي هاي مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شهر همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي هاي مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شهر همدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: وزن جنین به عنوان متغیری موثر در زایمان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا با تخمین مناسب وزن تولد قبل از زایمان می توان خطرات قابل پیشگیری را شناسایی کرد و خطر مرگ و عوارض مادری و نوزادی مرتبط با وزن تولد را با ارجاع به موقع به مراکز مجهزتر کاهش داد. هدف این مطالعه فایل ورد پيش بيني وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي هاي مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شهر همدان در سال 1387 بود.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی-همبستگی در زنان مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان فاطمیه همدان با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. که 220 خانم باردار با بارداری بدون عارضه و سن بارداری 41-37 هفته وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و چک لیست اطلاعاتی، سانتیمتر و ترازو جمع آوری شد. جهت اعتبار پرسشنامه و چک لیست مشاهدات از اعتبار محتوا استفاده شد. جهت اعتبار ترازو نیز از دو ترازوی استاندارد یکی با مارک رسا ساخت ایران که کالیبراسیون آن توسط شرکت مهندسی فرید آزما انجام شده بود برای اندازه گیری وزن مادر ودیگری برای سنجش وزن نوزاد با مارک سکا ساخت آلمان استفاده شد. جهت اعتبار متر از متر استاندارد، محکم، قابل انعطاف وغیر قابل ارتجاع استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شد، جهت پایایی چک لیست و متر از روش مشاهده همزمان توسط پژوهشگر و یک همکار آموزش دیده در 10 خانم باردار استفاده شد. همچنین جهت پایایی ترازو، یک فرد را 5 بار مورد توزین قرار داده و همچنین پس از هر 10 بار توزین، ترازو بزرگسال با وزنه 1 کیلوگرمی و ترازو نوزاد با وزنه 100 گرمی مورد ارزیابی مجدد قرار می گرفتند که.که در نهایت برای اثبات پایایی، داده ها ی کمی، توسط آزمون ویلکاکسون (a>0.05) و ضریب همبستگی اسپیرمن (r=0.99) و داده های کیفی توسط آزمون مک نمار (a>0.05) و ضریب کاپا (K=1) بررسی شد.جهت ارزیابی اثر پیش بینی کنندگی 10 متغیر شامل: وزن، قد، میزان افزایش وزن در بارداری، شاخص توده بدنی، ارتفاع رحم، دور شکم، دور بازو، پاریتی، سن حاملگی و جنس جنین از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از اس پی اس اس 11.5 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که از بین متغیرهای بررسی شده، 4 متغیر: ارتفاع رحم، جنس جنین، سن بارداری و قد مادر در ترکیب با یکدیگر قادرند 44 درصد از تغییرات وزن تولد را توجیه نمایند و شاخص PRESS نشان داد که این معادله دقت پیش بینی مناسبی دارد. معادله به دست آمده به صورت زیر می باشد: وزن تولد=-2643.91+8.02 (سن بارداری بر حسب روز)+844.46 (قد مادر بر حسب سانتیمتر)+ 65.23((ارتفاع رحم بر حسب سانتیمتر+144.25 ((جنس جنین بر حسب کد 0 دختر و 1 پسر نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، وزن تولد می تواند به طور صحیحی با استفاده از معادله رگرسیونی به دست آمده (بر اساس ویژگی های مادر باردار)، قبل از زایمان پیش بینی شود.
كلید واژه: پیش بینی، وزن تولد، ویژگی های مادر باردار، زایمان

توضیحات بیشتر