فایل ورد تاثير جيره هاي غذايي مختلف بر برخي از فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون ماهي پنگوسي (Pangasius hypophthalmus)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير جيره هاي غذايي مختلف بر برخي از فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون ماهي پنگوسي (Pangasius hypophthalmus) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير جيره هاي غذايي مختلف بر برخي از فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون ماهي پنگوسي (Pangasius hypophthalmus)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير جيره هاي غذايي مختلف بر برخي از فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون ماهي پنگوسي (Pangasius hypophthalmus)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير جيره هاي غذايي مختلف بر برخي از فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون ماهي پنگوسي (Pangasius hypophthalmus) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :9

در این مطالعه، اثرات جیره های غذایی توبیفکس، آرتمیا، رش، دل گوساله و بیومار بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیای سرم خون ماهی پنگوسی(Pangassius hypopthalmus) با میانگین وزن 0.63 گرم بررسی گردید. بدین منظور، این تحقیق به مدت 8 هفته و در 5 تیمار و 3 تکرار شامل: تیمار 1: غذای بیومار، تیمار 2: دل گوساله چرخ شده، تیمار 3: رش، تیمار 4: آرتمیا، تیمار 5: كرم فشرده انجام پذیرفت. در طول دوره پرورش میزان غذای مورد نیاز با توجه به وزن توده زنده و در مقاطع زمانی مختلف و پس از هر دو هفته زیست سنجی برابر 10 درصد وزن بدن و 4 بار در روز (ساعات 8، 16، 12 و 20) به هر آکواریوم داده شد. پارامترهای فیزیكی و شیمیایی از قبیل اكسیژن، سختی، pH و دما به ترتیب برابر6-6.5ppm ، 370dh،8 و 2±29 درجه سانتیگراد بودند. برای تجزیه و تحلیل كلیه داده ها از نرم افزار SPSS 13 و برای رسم نمودارها از برنامه Excel 2003 استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص گردید از نظر میزان گلوکز، تری گلیسیرید، کلسترول، آهن، فسفر، کلسیم، آلبومین، پروتئین کل و آنزیم آلانین آمینوترانسفراز سرم خون ماهیان اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (P<0.05). اما هیچگونه اختلافی در میزان آنزیم آسپارات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در بین تیمارهای مختلف وجود نداشت (P>0.05). بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان اظهار نمود كه جیره های غذایی آزمایشی بر فاکتورهای بیوشیمایی سرم خون ماهی پنگوسی تاثیرگذار بوده اند.
كلید واژه: جیره های غذایی، فاکتورهای بیوشیمیایی، سرم خون، ماهی پنگوسی (Pangasius hypophthalmus)

توضیحات بیشتر