فایل ورد بررسي اثر غلظت هاي مختلف نيترات بر ميزان پروتئين، كلروفيل a و وزن خشك جلبك Tetraselmis suecica

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر غلظت هاي مختلف نيترات بر ميزان پروتئين، كلروفيل a و وزن خشك جلبك Tetraselmis suecica دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر غلظت هاي مختلف نيترات بر ميزان پروتئين، كلروفيل a و وزن خشك جلبك Tetraselmis suecica  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر غلظت هاي مختلف نيترات بر ميزان پروتئين، كلروفيل a و وزن خشك جلبك Tetraselmis suecica،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر غلظت هاي مختلف نيترات بر ميزان پروتئين، كلروفيل a و وزن خشك جلبك Tetraselmis suecica :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :10

رشد ریزجلبك ها می تواند بدلیل سطوح پائین مواد غذایی در محیط، محدود شده و همچنین در ترکیبات بیوشیمیایی آنها تغییراتی حاصل شود. برخی از ریزجلبك ها برای تغذیه موجودات پرورشی استفاده می شوند. در مطالعه ای که در بهار سال 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال انجام گرفت، ریزجلبک Tetraselmis suecica در محیط كشت F/2 گیلارد، حاوی مقادیر متفاوتی از نیترات(6.12 mgL-1) ( (كم)، 12.25 (استاندارد، محیط كشت(f2 ، 24.71 (زیاد) کشت داده شد و اثر غلظت های مختلف نیترات بر میزان پروتئین، كلروفیل a و وزن خشك جلبك Tetraselmis suecica بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد كه با افزایش غلظت نیترات محتوای پروتئین جلبك به طور معنی داری افزایش پیدا كرد (P<0.05). میزان پروتئین در روز پنجم كشت در غلظت بالای نیترات 5.8% بود و در روز نهم به 10.7% رسید. این در حالی بود كه میزان پروتئین در روز نهم كشت در غلظت استاندارد و پائین نیترات به ترتیب از 5.8% و 5.1% تجاوز نكرد. با كاسته شدن از میزان نیترات در دسترس سلول های جلبكی، میزان كلروفیل a نیز در حد معنی داری (p<0.05) كاهش یافت، این در حالیست که وزن خشك سلول های جلبكی افزایش یافت. در روز نهم میزان وزن خشك در سلول های كشت داده شده در غلظت پائین نیترات 0.18mgL-1 و در غلظت بالای نیترات 0.156mgL-1 اندازه گیری شد.
كلید واژه: Tetraselmis suecica، نیترات، پروتئین، کلروفیل a

توضیحات بیشتر