فایل ورد واكاوي همديد دوره هاي ماهانه خشک فراگير در سواحل جنوبي درياي خزر

لینک دانلود

 فایل ورد واكاوي همديد دوره هاي ماهانه خشک فراگير در سواحل جنوبي درياي خزر دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واكاوي همديد دوره هاي ماهانه خشک فراگير در سواحل جنوبي درياي خزر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واكاوي همديد دوره هاي ماهانه خشک فراگير در سواحل جنوبي درياي خزر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واكاوي همديد دوره هاي ماهانه خشک فراگير در سواحل جنوبي درياي خزر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافياي طبيعي

تعداد صفحات :18

از جمله ویژگی های اصلی سامانه كره زمین تغییرات آب و هوایی است كه در اثر آن در مقیاس زمانی كوتاه و بلند عناصر آب و هوایی مثل دما و بارش دچار نوسانات می شود. خشكسالی از جمله نوسانات آب و هوایی است كه بسیاری از مناطق خشك و نیمه خشك دنیا را با شدت و ضعف مورد تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ساز و کارهای همدید موثر در بروز دوره های خشک ماهانه در سواحل جنوبی دریای خزر و ارائه الگوهای آن می باشد. برای شناسایی الگوهای تاثیرگذار بر خشکسالی منطقه، آمار سی ساله دما و بارش (2006-1977) منطقه پژوهش، استخراج و با استفاده از نمره استاندارد (Z) ماه های خشک و مرطوب مشخص گردید. در ادامه نقشه های همدیدی با استفاده از نرم افزار GRADS بر اساس داده های ارتفاع ژئوپتانسیلی، فشار و امگا در ترازهای دریا، 850، 700 و 500 هکتوپاسکالی تهیه گردید و جهت استخراج الگوی مربوط مورد بررسی قرار گرفت. پردازش آماری داده های بارش و دما نشان می دهد که در بیشتر ماه های پر بارش، شاخص استاندارد بارش مثبت و شاخص دمای هوا منفی است، یعنی به واسطه بارش زیاد دما نیز از حد نرمال پایین تر قرار می گیرد و وارون آن برای خشكسالی مشاهده می شود. یعنی بارش كم با شاخص استاندارد منفی با شاخص بالای دمای هوا همزمانی دارد. نتایج حاصل از نقشه های همدیدی نشان داد که پرفشار سیبری و سامانه بندالی (مانع) شرق اروپا مستقر بر روی کوه های اورال بیشترین تاثیر را در سواحل جنوبی دریای خزر اعمال می کند، به طوری که با ایجاد سامانه بندالی و جابجایی مكانی آنها سبب خشكسالی و ترسالی در منطقه می شود.
كلید واژه: خشکسالی، نمره استاندارد (Z)، الگوهای همدیدی، سواحل جنوبی دریای خزر

توضیحات بیشتر