فایل ورد نقش واسطه اي احساس انرژي در پيوند بين استرس با خلاقيت، رفتارهاي مدني و رفتارهاي انحرافي

لینک دانلود

 فایل ورد نقش واسطه اي احساس انرژي در پيوند بين استرس با خلاقيت، رفتارهاي مدني و رفتارهاي انحرافي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش واسطه اي احساس انرژي در پيوند بين استرس با خلاقيت، رفتارهاي مدني و رفتارهاي انحرافي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش واسطه اي احساس انرژي در پيوند بين استرس با خلاقيت، رفتارهاي مدني و رفتارهاي انحرافي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش واسطه اي احساس انرژي در پيوند بين استرس با خلاقيت، رفتارهاي مدني و رفتارهاي انحرافي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :18

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای احساس انرژی در پیوند میان استرس با خلاقیت، رفتارهای مدنی - سازمانی و رفتارهای انحرافی به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان دو مجموعه صنعتی و تولیدی در شهر اصفهان تشکیل دادند که از بین آنها 275 نفر برای شرکت در پژوهش به شیوه تصادفی طبقه ای نمونه گیری شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه احساس انرژی اتواتر و کارملی (2009)، پرسشنامه استرس شغلی اویانگ (2009)، پرسشنامه خلاقیت تایرنی و همکاران (2009)، پرسشنامه رفتارهای مدنی - سازمانی بخاری و علی (2009) و پرسشنامه رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000) بودند. داده های پژوهش، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادله ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد: 1. بین احساس انرژی با استرس شغلی و رفتارهای انحرافی رابطه منفی وجود دارد. 2. احساس انرژی با رفتارهای مدنی - سازمانی و خلاقیت دارای رابطه مثبت بود. 3. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که احساس انرژی، متغیر واسطه ای کامل در رابطه استرس شغلی با رفتارهای انحرافی، رفتارهای مدنی - سازمانی و خلاقیت است.
كلید واژه: احساس انرژی، استرس شغلی، رفتارهای انحرافی، رفتارهای مدنی - سازمانی، خلاقیت

توضیحات بیشتر