فایل ورد تحليل سينوپتيک الگوهاي توفان هاي گرد و غبار بوشهر از 1961 تا 2005 (مطالعه موردي: روز 5 اسفندماه 1388)

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل سينوپتيک الگوهاي توفان هاي گرد و غبار بوشهر از 1961 تا 2005 (مطالعه موردي: روز 5 اسفندماه 1388) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل سينوپتيک الگوهاي توفان هاي گرد و غبار بوشهر از 1961 تا 2005 (مطالعه موردي: روز 5 اسفندماه 1388)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل سينوپتيک الگوهاي توفان هاي گرد و غبار بوشهر از 1961 تا 2005 (مطالعه موردي: روز 5 اسفندماه 1388)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل سينوپتيک الگوهاي توفان هاي گرد و غبار بوشهر از 1961 تا 2005 (مطالعه موردي: روز 5 اسفندماه 1388) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافياي طبيعي

تعداد صفحات :16

برای مطالعه گرد و غبار استان بوشهر تمام طوفان های گرد و غبار این شهر استخراج گردیده سپس الگوبندی شده و به صورت مورد مطالعاتی 5 اسفند 1388 انتخاب شد، سپس با استفاده از روش های ترسیمی و محاسباتی نقشه های سرعت و جهت باد در سطح زمین تا تراز 500 هکتوپاسکال، میزان رطوبت جو، در ترازهای مختلف، به ویژه در سطح زمین، فشار سطح زمین، ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز 850 تا 500 هکتوپاسکال و سرعت صعود قائم توده هوا از سطح زمین تا 500 هکتوپاسکال ترسیم گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد كه در رخداد مذكور، وقوع بلوکینک و پیچانه در ترازهای 500، 600 و 700 هکتوپاسکال، ناپایداری و همرفت شدید در تمام سطوح جوی از 1000 تا 500 هکتوپاسکال و تاوایی مثبت یا سیکلونی در ترازهای جوی 500، 600، 700 و 850 هکتوپاسکال می باشد. همچنین ایجاد یک سیستم واچرخند در شمال دریاچه خزر، مانع از حرکت این سیستم بلوکه شده به سمت شرق گردیده است. در سطح زمین نیز در سودان و جنوب عربستان همرفت شدید حرارتی حاکم می باشد که تحت تاثیر موج های باد های دینامیکی شده و ایجاد گرد و غبار می کند.
كلید واژه: سینوپتیک، توفان گرد و غبار، چرخند، واچرخند، کم فشار سودانی، بوشهر

توضیحات بیشتر