فایل ورد ارزيابي زيستي رودخانه چشمه کيله تنکابن (استان مازندران) با استفاده از شاخص هاي زيستي، ساختار جمعيتي و زيتوده اي درشت بي مهرگان کفزي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي زيستي رودخانه چشمه کيله تنکابن (استان مازندران) با استفاده از شاخص هاي زيستي، ساختار جمعيتي و زيتوده اي درشت بي مهرگان کفزي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي زيستي رودخانه چشمه کيله تنکابن (استان مازندران) با استفاده از شاخص هاي زيستي، ساختار جمعيتي و زيتوده اي درشت بي مهرگان کفزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي زيستي رودخانه چشمه کيله تنکابن (استان مازندران) با استفاده از شاخص هاي زيستي، ساختار جمعيتي و زيتوده اي درشت بي مهرگان کفزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي زيستي رودخانه چشمه کيله تنکابن (استان مازندران) با استفاده از شاخص هاي زيستي، ساختار جمعيتي و زيتوده اي درشت بي مهرگان کفزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :17

رودخانه چشمه کیله در حوزه جنوبی دریای خزر به عنوان یك زیستگاه بسیار مهم و با ارزش برای مهاجرت و زادآوری گونه های با ارزش شیلاتی نظیر ماهی آزاد(Salmo trutta caspius) و ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) از اهمیت بسیار بالائی برخوردار بوده است. در پژوهش حاضر به بررسی ساختار جمعیتی و زیتوده ای درشت بی مهرگان کفزی رودخانه چشمه کیله – تنکابن در سال 1390-1389 در چهار ایستگاه و بصورت ماهانه طی دوازده نوبت نمونه برداری با سوربر سطح 0.1 متر مربع و در سه تکرار صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین 4 درصد تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی و شمارش گردید. در بررسی كفزیان رودخانه 47 خانواده متعلق به 15 راسته و شش رده شناسایی شد که در میان آنها لارو حشرات آبزی بیشترین تنوع را داشته اند. نتایج نشان می دهد که بطور متوسط راسته های Diptera, Ephemeroptera, Trichoptera در ایستگاه های 1 و 2 و راسته های Diptera, Ephemeroptera و رده Oligochaeta (راسته های (Tubificida, Lumbricida, Lumbriculida, Haplotaxida در ایستگاه 3 و 4 غالبیت داشتند. نتایج نشان داد که ایستگاه 1 با 9.07 گرم بر متر مربع بیشترین میزان زیتوده كفزیان و ایستگاه 4 با میانگین وزن 1.11 گرم بر متر مربع از كمترین میزان زیتوده كفزیان در كل سال را به خود اختصاص داده اند. حداکثر فراوانی کل جانداران در این مدت مربوط به ایستگاه 1 با 44 درصد و حداقل فراوانی مربوط به ایستگاه 4 با 16 درصد بود. آزمون كروسكال والیس راسته های شاخص بی مهرگان كفزی راسته Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera و راسته های دیگر تحت عنوان Other، در طول سال نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین ایستگاه ها در سطح اطمینان 95 درصد (P<0.05) می باشد اما خانواده Chironomidae در چهار ایستگاه در طول سال اختلاف معنی داری بین ایستگاه ها نشان نداد. بالاترین میانگین شاخص های زیستی مارگالف و تنوع شانون وینر مربوط به ایستگاه 1 و پایین ترین امتیاز مربوط به ایستگاه 4 اختصاص داده شده است. بر اساس شاخص تنوع شانون وینر، روند تغییرات تنوع ماكرو بنتوزها در چهار ایستگاه بسیار جزیی و اندك بوده است.
كلید واژه: رودخانه چشمه کیله، ساختار جمعیتی، زیتوده، ماکروبنتوز

توضیحات بیشتر