فایل ورد تاثير پروبيوتيک ديواره سلولي مخمر Saccharomyces cerevisiae بر شاخص هاي رشد ماهيان انگشت قد شيپ (Acipenser nudiventris)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير پروبيوتيک ديواره سلولي مخمر Saccharomyces cerevisiae بر شاخص هاي رشد ماهيان انگشت قد شيپ (Acipenser nudiventris) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير پروبيوتيک ديواره سلولي مخمر Saccharomyces cerevisiae بر شاخص هاي رشد ماهيان انگشت قد شيپ (Acipenser nudiventris)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير پروبيوتيک ديواره سلولي مخمر Saccharomyces cerevisiae بر شاخص هاي رشد ماهيان انگشت قد شيپ (Acipenser nudiventris)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير پروبيوتيک ديواره سلولي مخمر Saccharomyces cerevisiae بر شاخص هاي رشد ماهيان انگشت قد شيپ (Acipenser nudiventris) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :12

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تاثیر افزودن پربیوتیک دیواره سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisiae) به اختصار (YCW) در جیره غذایی، بر شاخص های رشد ماهیان انگشت قد شیپ (Acipenser nudiventris) صورت پذیرفت. 240 عدد بچه ماهی شیپ پرورشی با میانگین وزنی 0.01±7.61 گرم به مدت 8 هفته توسط 4 جیره غذایی مختلف، شامل 0، 0.5، 1 و 1.5 درصد YCW در جیره پایه، در قالب 4 تیمار (که به ترتیب شاهد، تیمارهای 1، 2 و 3 می باشند) تغذیه شدند. تیمارها به صورت تصادفی در 12 تانک نیم تنی فایبرگلاسی با تراکم 20 عدد در هر تانک در قالب 4 تیمار با 3 تکرار توزیع شدند. در پایان دوره فاکتورهای رشد محاسبه شد. نتایج نشان داد میانگین شاخص های رشد، نظیر وزن نهایی، شاخص رشد ویژه، میانگین رشد روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمارها اختلاف معنی دار آماری نسبت به شاهد نداشتند (P>0.05). شاخص هپاتوسوماتیک در تیمارهای حاوی پربیوتیک در جیره به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود (P0.05). ضریب چاقی فقط در تیمار حاوی 1% پربیوتیک در جیره به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود. بازماندگی در تمام تیمارها به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود. در مجموع نتایج نشان داد که این پربیوتیک قابلیت تاثیرگذاری بالایی بر فاکتورهای رشد ماهیان انگشت قد شیپ ندارد.
كلید واژه: پربیوتیک، دیواره سلولی مخمر، شاخص های رشد، بازماندگی، ماهی شیپ

توضیحات بیشتر