فایل ورد ساخت، انطباق و هنجاريابي پرسشنامه سنجش فشار رواني و نشانه هاي آن

لینک دانلود

 فایل ورد ساخت، انطباق و هنجاريابي پرسشنامه سنجش فشار رواني و نشانه هاي آن دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساخت، انطباق و هنجاريابي پرسشنامه سنجش فشار رواني و نشانه هاي آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساخت، انطباق و هنجاريابي پرسشنامه سنجش فشار رواني و نشانه هاي آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساخت، انطباق و هنجاريابي پرسشنامه سنجش فشار رواني و نشانه هاي آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر به منظور ساخت، انطباق و هنجاریابی دو ابزار با عنوان مقیاس سنجش منابع استرس و مقیاس سنجش نشانه های استرس انجام گرفته است. گروه نمونه مورد مطالعه شامل 635 دانشجو از جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 88 - 1387 بوده است. ابزارهای پژوهش بر اساس نظریه های هولمز و راهه، لازاروس و فولکمن، سلیه و سایرین تدوین و در مورد گروه نمونه مذکور اجرا شد. اعتبار پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های مذکور، روایی و اعتبار ابزارها را مورد تایید قرار داد. در پایان برای جامعه زنان و مردان دو جدول نرم جداگانه به صورت نمره T و رتبه درصدی محاسبه و تنظیم شد. این ابزارها را می توان برای تشخیص و برنامه ریزی درمان در فرایند مشاوره و روان درمانی مورد استفاده قرار داد.
كلید واژه: منبع فشار روانی، نشانه فشار روانی، اعتبار، روایی، نرم

توضیحات بیشتر